Bart van der Molen in de Morgenshow

Dagelijks radioprogramma

Dit radioprogramma ook uitzenden? Stuur en mail naar show@bartvandermolen.nl.

 

DISCLAIMER
Het is niet toegstaan om dit radioprogramma uit te zenden zonder overeenkomst met Buma/Stemra en Sena.

Indien gebruik wordt gemaakt van deze gratis service is de uitzender volledig verantwoordelijk voor de afdracht van alle rechten.

Het radio programma wordt ‘as is’ geleverd. Uitzender kan geen enkel recht ontleden aan het programma dan wel eisen stellen aan de inhoud.

Bij gebruik van dit radioprogramma gaat de uitzender akkoord met alle voorwaarden. Producent van het radioprogramma is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de inhoud.